Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаляване дебита на водоизточниците за село Престой, със заповед № 500/ 03.08.2020 на кмета на Община Трявна е утвърдено режимно водоснабдяване на село Престой по следния график:

Вода се подава всеки вторник и петък от 15:00 до 18:00 ч.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде актуализиран.

Заповедта можете да прочетете тук.