РЕЖИМИ

Режимно водоподаване на селата Лесичарка, Костенковци, Драгомани, Карали и мах. Поповци

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово от 27.08.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци, Карали и махала Поповци по следния график:

Вода се подава в 10:00 ч. през ден до изчерпване на количествата, като се редуват двете групи села:

  •        Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани; 
  •        Костенковци и Карали

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

В събота, 28.08.2021 г. вода ще бъде подадена на селата Лесичарка, Драгомани и  мах. Поповци.

Режимно водоподаване на селата Мичковци и Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Мичковци и Прахали при следния график, считано от 18.08.2021 г.:

  • с. Мичковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава на третия ден в 10:30 ч. до изчерпване на количеството в резервоарите;
  • с. Прахали – вода се подава всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Следващо подаване на вода за с. Мичковци - в четвъртък, 19.08.2021 г., 10:30 ч.

 

Режимно водоподаване на селата Междени и Узуните

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово, от 30.07.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, при следния график:

  • Два дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите.

Следващото пускане на вода ще е в 8:30 ч. в сряда, 04.08.2021 г.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.