РЕЖИМИ

Промяна на режима на водоподаване на село Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, се налага промяна на режима на водоподаване на село Прахали, община Габрово, както следва:

 • Водата се спира в 20:00 часа и се пуска на следващия ден в 14:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режимно водоподаване на село Велковци и село Кметчета

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на селата Велковци и Кметчета по следния график,  считано от 17.08.2022 г.:

 • Село Велковци - вода се подава на нечетни дати към горната част на селото /махала Бодурите/
 • Вода се подава на четни дани към долната част на село Велковци /махала Вражили и махала Огнени/ и село Кметчета.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режимно водоподаване на кв. Марча и село Крънча, община Дряново

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед на Кмета на Община Дряново, се въвежда режим на водоснабдяване за следните населени места:

 • с. Крънча – вода се подава от петък в 15:00 часа до изчерпване на резервоарите.
 • кв. Марча – вода се подава от петък в 15:00 часа до изчерпване на резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът може да бъде променен.

Режимно водоподаване на село Мрахори

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на село Мрахори,  считано от 03.08.2022 г.:

 • Вода се подава на нечетна дата в 18:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

 

Режимно водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Габрово се въвежда режим на водоподаване на селата Здравковец и Влайчовци,  считано от 03.08.2022 г.:

 • В горната част на село Здравковец и в село Влайчовци водата се пуска в понеделник в 11:00 ч. и се спира в сряда в 11:00 ч.
 • В централната и долната част на село Здравковец водата се пуска в сряда в 11:00 ч. и се спира в понеделник в 11:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Забрана за ползване на вода за непитейно-битови нужди на територията на община Севлиево

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците, със заповед на кмета на община Севлиево от 29.07.2022 г. се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, МПС, пълнене на басейни и други, различни от питейно-битови нужди на територията на населените места в община Севлиево. 

Режимно водоподаване на седем габровски села

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед  на кмета на Община Габрово се утвърждава режимно водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

 • с. Лесичарка (вкл. махала Поповци) и с. Драгомани – вода се подава на четни дати;
 • с. Карали и с. Костенковци – вода се подава на нечетни дати;
 • с. Чавеи и с. Пецовци – вода се подава на нечетни дати в 18:00 часа;
 • с. Прахали – водата се спира в 20:00 часа и се пуска на следващия ден в 12:00 часа.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Промяна на режима на водоподаване на селата Междени, Узуни, Мичковци и Старилковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основние заповед  на кмета на Община Габрово се променя установения режим на водоснабдяване на следните села, считано от 25.07.2022 г.:

 • Село Междени и село Узуни – спиране на водата в понеделник, пускане в петък до изчерпване на количеството в резервоарите;
 • Село Мичковци и село Старилковци – 48 часа няма вода, 24 часа има до изчерпване на количеството в резервоарите.

Забранява се  ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

         

Режим на водоподаване на село Престой, община Трявна

Поради намаления дебит на водоизточниците и повишеното потребление на вода, на основание заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режим на водоподаване на село Престой, считано от 22.07.2022 г.:

 • Вода се подава всеки вторник и петък от 16:00 до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режим на водоподаване на габровските села Междени, Старилковци и Горна част на Кози рог

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, по предложение на кметските наместници със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени, Старилковци и горната част на село Кози рог по следния график, считано от 07.07.2021 г. :

 • Село Междени и село Старилковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите;
 • Горната част на село Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота в 9:00 ч. до изчерпване количествата в резервоарите.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.