Режим на водоподаването на селата Велковци и Кметчета

Поради намаляване на дебита на водоизточниците, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Велковци и Кметчета, както следва:

  • Ниска зона на с.Велковци и село Кметчета - вода се подава от 08:00 ч. до изчерпване на количествата;
  • Висока зона на с.Велковци – вода се подава от 20:00 ч. до изчерпване на количеството

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Установеният режим ще се осъществява от служители на ВиК ООД – Габрово, под оперативното ръководство на районния техник.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметския наместник, общински инспекторат и „ВиК“ ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук