Режим на водоподаване в кв.Марча и с.Крънча, общ.Дряново

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и завишеното потреблениe, със заповед №430/05.08.2020 г. на кмета на Община Дряново се утвърждава режимно водоснабдяване за:

  • кв.Марча – вода се подава в петък от 15:00 ч. до изчерпване количеството в резервоара;
  • с.Крънча - вода се подава в петък от 15:00 ч. до изчерпване количеството в резервоара

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук.