Заповедта на кмета на Община Габрово за режим на водоподаване на девет габровски села

Поради намаляване на дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села в общината, със заповед на кмета на Община Габрово, е утвърдено режимно водоснабдяване, както следва:

  • за селата Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - водоподаване към потребителите в 18:00 часа, на четно число от месеца до изчерпване на резервоара;
  • за селата Златевци, Милковци, Лоза и Армени – вода се подава от 17:00 часа до 09:00 часа сутринта.

Забранено е ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Установеният режим ще се осъществява от служители на ВиК ООД – Габрово, под оперативното ръководство на районния техник.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на кметове, кметски наместници, общински инспекторат и „ВиК“ ООД - Габрово.

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.