НОВИНИ

Започваме основен ремонт на водопровода на ул. "Ген. Цончев" в гр. Дряново

На 09.11.2023 г. започва основен ремонт на водопровада на ул. "Ген. Цончев" в гр. Дряново. Ще бъдат подменени 120 м. уличен водопровод и 20 м. сградни водопроводни отклонения. В следващите 2 седмици, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването.

В събота и неделя няма да бъде възстановено водоподаването на пет севлиевски села, осигурени са водоноски

Поради невъзможност за окончателно приключване на дейностите по обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – етап 2, уч. 1 и съгласно писмо-искане от изпълнителя на обекта, през почивните дни – 04.11. и 05.11.2023 няма да се подава вода на севлиевските села Добромирка, Идилево, Търхово, Ловнидол и Крушево. Поставените в селата водоноски ще бъдат заредени, село Крушево разчита на водата от двата си водоизточника.

Спиране на водоподаването на севлиевски села и на дряновското с. Янтра от 30.10.2023 до 03.11.2023

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – етап 2, уч. 1, се налага преустановяване на водоподаването на селата Крушево, Добромирка, Идилево, Търхово и Ловнидол, Богатово и м. Севлиевски лозя в община Севлиево и на дряновското с. Янтра. от 30.10.2023 г. до 03.11.2023 г.

 

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Христо Ботев" в гр. Дряново

От 27.10.2023 г.до 10.11.2023 г. ще се извършва основен ремонт на част от водопровода на ул. "Христо Ботев" в гр. Дряново. В рамките на работния ден е възможно нарушаване на водоподаването на тази улица.

Девет севлиевски села ще са без вода от 17 часа в петък до 8 ч. в събота, 21.10.2023

Поради изключително ограничените водни количества, които постъпват в ПСПВ "Стоките", за да се подаде вода в почивните дни на населените места, захранвани от Източния водопроводен клон, се налага временно да бъде спряно водоподаването от 17:00 ч. в петък до 08:00 ч. в събота, 21.10.2023 г. на селата, водоснабдявани от стоманения водопровод: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево.

Започва ремонт на част от водопровода в с. Царева ливада - 17.10.2023 г.

Във вторник, 17.10.2023 г., започва ремонт на част от вътрешната водопроводна мрежа в село Царево ливада, община Дряново. До приключване на ремонтните работи - 27.10.2023 г. - улиците "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски" и детската градина ще са с нарушено водоподаване в рамките на работния ден.

Селата Добромирка, Идилево, Търхово, Ловнидол и Янтра остават на водоноски в събота и неделя

Поради изключително намалелия дебит на водоизточниците на ПСПВ "Стоките", въпреки че през почивните дни ще бъде подадена вода, тя няма да достигне до севлиевските села Добромирка, Идилево, Търхово, Ловнидол и до дряновското с. Янтра. Поставени са водоноски в центъра на селата.

Спиране на водоподаването на севлиевски села от 09.10.2023 до 13.10.2023

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – етап 2, уч. 1, от понеделник, 09.10.2023 г, до петък, 13.10.2023 г. ще бъде спряно водоподаването на селата Крушево, Добромирка, Идилево, Търхово и Ловнидол, Богатово и м. Севлиевски лозя в община Севлиево и дряновското с. Янтра. Водоподаването ще бъде възстановено за почивните дни.

Осигурени са водоноски.

 

  

Забрана за ползване на питейна вода за небитови нужди на територията на Община Севлиево

В резултат от продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточниците и по повод постъпило писмо от "ВиК" ООД - гр. Габрово, със заповед №1026/04.10.2023 г. на и.д. кмет на Община Севлиево се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на Община Севлиево.

Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на кметовете и кметските наместници, началника на РУ на МВР - гр. Севлиево, управителя на "ВиК" ООД - гр. Габрово и Общинския инспекторат.

Горната част на село Влайчовци ще е без водоснабдяване от вторник до петък

Във връзка с изпълнение на дейности по Проекта за водоснабдяването от яз. "Христо Смирненски" на 15 габровски села под Витата стена, високата част на село Влайчовци ще остане без водоснабдяване от вторник, 03.10.2023 г., до петък, 06.10.2023 г. Водоподаването ще бъде възстановено в събота.

Осигурена е водоноска в центъра на селото.