НОВИНИ

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Рила" в Габрово

На 05.06.2024 г. започва основен ремонт на водопровада на ул. "Рила" в гр. Габрово. Ще бъдат подменени 160 м. уличен водопровод. В рамките на работните дни, е възможно нарушаване на водоподаването.

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Васил Априлов" в гр. Трявна

От 14.05.2024 г. до края на месеца ще се извърши реконструкция на 160 м вътрешна водопроводна мрежа на ул. "Васил Априлов" в гр. Трявна. Ще бъдат подменени и 15 м сградни водопроводни отклонения. Ремонтът е част от инвестиционната програма на "В и К" ООД - Габрово.

Започва основен ремонт на водопровода на ул. "Досю Стойнов" в град Дряново

От 14.05.2024 до 21.06.2024 г. ще се извърши реконструкция на водопровода на ул. "Досю Стойнов" в гр. Дряново. Като част от инвестиционната програма на ВиК ООД Габрово ще бъдат подменени 320 м уличен водопровод и 260 м сградни водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването и на ул. "Русчуклийчето", ул. "Пахомий Стоянов", малките номера на ул. "Стефан Стамболов" до старата автогара и ул. "Михаил Бойчинов".

Започва основен ремонт на ул. "Михаил Иванов" в Дряново

От 25.04.2024 до 17.05.2024 г. ще се извърши реконструкция на водопровода на ул. "Михаил Иванов" в гр. Дряново. Като част от инвестиционната програма на ВиК ООД Габрово ще бъдат подменени 240 м водопровод 120 м сградни водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи, в рамките на работния ден, е възможно нарушаване на водоподаването на улиците "Михаил Иванов" и "Димитър Благоев".

Започва основен ремонт на водопровод в село Катранджии

На 27.03.2024 г. започва основен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в село Катранджии, община Дряново. Ще бъдат подменени 260 м уличен водопровод и 160 м прилежащи сградни водопроводни отклонения. До приключването на ремонта на 19 април са възможни нарушения на водоподаването в рамките на работния ден.

По случай Световния ден на водата засадихме 100 дръвчета

100 фиданки - червен дъб, бреза и туя, залесиха в петък служители на „ВиК” ООД – Габрово край яз. „Христо Смирненски” и помпени станции, водохващания и пречиствателни станции на териториите на районите Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Инициативата "Засаждане на чисти води“ е на „Български ВиК холдинг” по случай Световния ден на водата.

  

 

 

 

100 дръвчета ще засади ВиК Габрово по случай Световния ден на водата 22 март

100 фиданки, главно червен дъб, бреза и туя, ще залесят в петък служители на „ВиК” ООД – Габрово край яз. „Христо Смирненски” и помпени станции, водохващания и пречиствателни станции на териториите на районите Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. Инициативата "Засаждане на чисти води" е на „Български ВиК холдинг” по случай Световния ден на водата.

Денят се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тази година темата на Световния ден на водата е Water  for Peace или Вода за мир. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности или държави. Затова посланието е за съвместна работа за балансиране на нуждите на всички, с отдаденост да гарантираме, че никой не е изоставен, за да превърнем водата в катализатор за един по-мирен свят.

Завършихме реконструкцията на водопровода в село Гъбене, от 18.03.2024 г. започва ремонтът на ВВМ на ул. „Елин Пелин” в Габрово

„ВиК” ООД – Габрово завърши реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Гъбене, община Габрово. Подменени са 350 м водопровод и сградни отклонения. Така, заедно с първия етап на ремонта преди две години, когато бяха подменени 450 м, е завършена цялата главна улица на селото от влизането от Габрово до разклона за селата Музга и Горна Росица.

Днес, 18.03.2024 г., екип на ВиК  започва реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Елин Пелин” в гр. Габрово. Предвижда се подмяна на около 500 м уличен водопровод и на водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи ще се налага спиране на водоподаването. Затова молим абонатите си за повече търпение и толератност. Ремонтът ще подобри качеството на водоснабдяването и ще сведе до минимум авариите и загубите на вода в района.

1 250 000 лева ще инвестира в публични активи „ВиК” ООД - Габрово през 2024 г.

„ВиК” ООД – Габрово ще инвестира 1 250 000 лв. през 2024 г. в обновяването на ВиК мрежата в областта. Заложените инвестиции на територията на община Габрово са на обща стойност 498 000 лева, за община Севлиево се предвиждат 455 000 лева, за община Трявна – 174 000 лева, за община Дряново – 123 000 лева.

Сред по-големите инвестиции на територията на Община Габрово са реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа /ВВМ/ на улиците „Хан Аспарух”, „Хан Крум”, „Чавдар”, „Въстаническа”, „Христо Ботев”, „Елин Пелин”, „Родопи”, „Евтим Дабев” в гр. Габрово. Предвидено е изграждане на нова водопроводна мрежа на част от ул. „Никола Войновски” и реконструкция на водопровод между кв. Русевци и село Киевци. Ще бъдат ремонтирани ВВМ в селата Борики  и Гъбене и двата водоема на село Дебел дял. През тази година предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Панорамна” и изграждане на изцяло нова канализация на ул. „Евтим Дабев”. Предвидени са 28 000 лв. за подмяна и ремонти на съоръжения на ПСОВ – Габрово.

В община Севлиево в публична общинска и държавна собственост ще се инвестират над 455 000 лева. Предстои да бъде подменена част от водопроводната мрежа в ж.к. „Димитър Благоев” и в ж.к. „Атанас Москов”. Реконструкция се предвижда и за част от ул. „Стара планина”, ще бъде изграден водопроводен клон в м. Севлиевски лозя. Инвестиции за подмяна на водопроводни тръби са предвидени и за няколко севлиевските села - Добромирка, Шумата, Крушево, Младен, Млечево, мах. Добревци на село Стоките и мах. Кастел на село Батошево. Предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Георги Николов”, на част от ул. „Митко Палаузов”, както и изграждане на канализационен клон по ул. „Хан Аспарух” и връзка с ул. „П.Р.Славейков”. 27 000 лв. ще бъдат вложени в ПСОВ „Севлиево. Инвестициите в публична държавна собственост са в размер на 50 000 лв.

Инвестициите, които ВиК - Габрово ще направи на територията на община Трявна, са на обща стойност 174 000 лева. Предвидени са реконструкции на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Захари Петров”, „Цаньо Шишков”, „Стоянков дол” и „Васил Априлов” в гр. Трявна и „Бузлуджа” в гр. Плачковци. Предвидено е саниране на напорен водоем в село Кашенци. Ще бъде реконструирана и канализационната мрежа на ул. „Бръшлянска” в гр. Трявна. 42 000 лв. са заделени за ремонти и подобрения в ПСОВ „Трявна”.

В община Дряново ще бъдат инвестирани 123 000 лева. Предвидени са реконструкции на вътрешната водопроводна мрежа на улиците „Михаил Бойчинов”, „Михаил Иванов” и „Досю Стойнов” в гр. Дряново. Улици от селата Царева ливада, Катранджии, Гостилица и Ганчовец също са включени в инвестиционната програма на ВиК - Габрово за тази година. Предстоят реконструкции на канализационните мрежи на ул. „Христо Ботев” и ул. „Ген. Цончев” в гр. Дряново.

В инвестиционната програма са предвидени средства за подмяна на приходни водомери, на помпи в помпени станции, за изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, за зониране на водопроводна мрежа, за диспечеризация и за изготвяне на проектни документации.

При възникнала необходимост, са възможни промени на обекти в инвестиционната програма.

Ремонтни работи на ул. "Козещица" временно ще затруднят движението в участък от пътя Габрово-Узана на 18.01.2024

На 18.01.2024 г. в рамките на работния ден, на ул."Козещица" (съвпада с пътя Габрово – Узана, преди разклона за кв. Радецки) ще бъдат извършени ремонтни дейности, вследствие на които движението по пътното платно ще бъде затруднено. Участъкът ще бъде обозначен със съответните пътни знаци.