НОВИНИ

Започна реконструкция на водопровода на няколко улици в гр. Дряново

Във връзка с подмяна на водопровода, до края на месец юни в рамките на работния ден е възможно нарушаване на водоподаването на следните улици в гр. Дряново: "Бачо Киро", "Поп Харитон", "Филип Тотю", "Панайот Хитов", "Христо Максимов", "Георги Измирлиев" и "Петър Пармаков".

Търсим ел.монтьор за район Севлиево - 06.06.2023 г.

„ВиК” ООД – гр. Габрово търси да назначи ЕЛ.МОНТЬОР  за район Севлиево. Кандидатите да са завършили средно специално образование „Електротехника” и да притежават свидетелство за управление на МПС.

Справки на тел. 0675 33857 или на място в административната сграда на район Севлиево на ул. „Никола Петков” № 6 – втори етаж.

Във връзка с основен ремонт на водопровод, село Янтра ще е с нарушено водоподаване до 28.04.2023

Във връзка с основен ремонт на водопровод, село Янтра ще е с нарушено водоподаване до 28.04.2023 г. в рамките на работния ден. Като част от инвестиционната програма на "ВиК" ООД Габрово, ще бъдат подменени 400 м улични водопроводи и 150 м сградни водопроводни отклонения. Подмяната на мрежата ще намали авариите и подобри водоснабдяването на селото.

22 март - Световен ден на водата

Водата - да ускорим промяната

Темата на Световния ден на водата тази година е свързана с ускоряване на промяната за решаване на кризата с питейната вода и канализацията.

Вие и вашето семейство, училище и общност можете да промените начина, по който използвате, консумирате и управлявате водата в живота си. Вашите действия ще бъдат добавени към по-мащабните ангажименти от правителства, компании, организации, институции и коалиции. Заедно тези обещания ще формират Дневния ред на ООН за действие за водата, който ще бъде представен на Конференцията на ООН за водата (22-24 март 2023 г.) – първото събитие от този вид от почти 50 години. Този Световен ден на водата е изключителна възможност за поколението да се обедини около проблемите, свързани с водата, и заедно да ускори прогреса. Нека всеки прави най-доброто, което може.

Честит празник на работниците и служителите на  „В и К” ООД -  Габрово!

ВиК започна реконструкция на водопровода на част от бул. "Дерожински" в Габрово

Днес, 20.03.2023 г., "ВиК" ООД Габрово започва реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на част от бул. "Дерожински" в Габрово. Като част от инвестиционната програма на дружеството предстои да бъдат подменени 400 м довеждащ и 400 м разпределителен водопровод. По време на ремонтните работи са възможни нарушения на водоподаването, за което молим за разбиране. Подмяната на мрежата ще намали авариите в района и подобри водоснабдяването.

1 076 967 в публични активи инвестира ВиК ООД Габрово през 2022 година

Реконструирани са общо 14 252 м водопроводна и 533 м канализационна мрежи.

За Община Габрово инвестициите са на стойност 427 547лв.

Подменени са 5 250 м водопроводни и 120 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр. Габрово: „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Съгласие”, „Рибарска”, „Мак” и „Зюмбюл”. Реконструирани са водопроводите на части от ул. „Иван Андрейчин”, ул. „Тракия”, ул. „Никола Балканеца“, ул. „Мир“ и ул. „Селимица”. Извършена е подмяна на довеждащ водопровод до напорен резервоар „Любово“. Реконструкции на водопроводи са извършени в следните села: Гъбене, Армените, Лесичарка, Поповци, Чавеи, Узуните, Велковци, Стоманеците и Киевци. Разширена е водопроводната мрежа в с. Думниците и с. Междени. Подменени са части от канализационните мрежи на улиците „Алеко Константинов”, „Панорамна“ и „Никола Балканеца”.

За Община Севлиево инвестициите са на стойност –327 877 лв.

Подменени са  3 652 м водопроводни и 112 м канализационни тръби. Реконструирана е водопроводна мрежа  по ул. „Иван Преснаков”, ул.„Никола Дабев“, ул.„Света Троица“, ул. „Сава Тошев“ и ул. „Гочо Москов“ в гр. Севлиево. Извършени са реконструкции на довеждащи водопроводи за с. Кормянско, с. Столът и от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ „Стоките“, както и разширение на вътрешна водопроводна мрежа на село Кормянско и м. Севлиевски лозя – гр. Севлиево. Подменени са водопроводи в селата Кръвеник, Селище, Тумбалово, Стоките, Боазът и Валевци. Реконструирани са частично канализационни мрежи по ул.”Мара Гидик” и ж.к. „Митко Палаузов” в гр. Севлиево.

За Община Дряново инвестициите са на стойност – 157 995 лв.

Подменени са  2 466 м водопроводнии 257 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Дряново: „Ангел Кънчев”, „Васил Левски”, „Пейчо Койчев”, „Поп Харитон“ и кв. „Никоевци”. Подменена е част от водопроводната мрежа на ул. „Александър Стамболийски”  и ул. „Хан Аспарух” на село Царева ливада. Разширена е водопроводната мрежа в м. Райчин дол и м. Манга. Подменена е канализационна мрежа по ул. „Арх. Пейчо Койчев“ и частично по ул.„Никола Мушанов“ и ул.„Стефан Лафчиев“ в гр. Дряново.

За Община Трявна инвестициите са на стойност –163 548 лв.

Подменени са  2 884 м водопроводни и 44 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици на гр. Трявна: „Стара планина”, „Златьо Ошански”, „Димитър Горов” и по ул.”Георги Лазаров” в гр. Плачковци. Частична реконструкция на водопровода е извършена в селата Кисийците, Черновръх и Руевци. Подменени са довеждащи водопроводи за селата Кисийците, Велчовци, Райнушковци и м.Уруците - Белица. Подменена е част от канализационната мрежа на ул. „Украйна” и ул. „Агликина поляна“ в гр. Трявна.

Изграждане и реконструкции на сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са част от направените инвестиции на ВиК за 2022 г.

За 2023 г. „ВиК” ООД - Габрово предвижда инвестиции в публични активи в размер на 1 170 000 лв.

Нови цени на водата от 01.01. 2023 г.

С Решение №Ц-32 от 30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД - Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К” ООД – гр.Габрово, както следва:

 

Цени на ВиК - услуги 

лв./куб.м

без ДДС

лв./куб.м

с ДДС

Доставяне на вода на потребителите

1,996

2,395

Отвеждане на отпадъчни води

0,198

0,238

Пречистване на отпадъчни води - битови и приравнените към тях потребители

0,720

0,864

Комплексна цена:

2,914

3,497

Пречистване на отпадъчни води - промишлени и други стопански потребители:

   

степен на замърсяване 1

0,843

1,012

степен на замърсяване 2

1,223

1,468

степен на замърсяване 3

1,661

1,993

Доставяне вода на друг ВиК оператор

0,357

0,428

Съобщение за работата на ВиК през празничните дни

Уважаеми клиенти,

През празничните дни ВиК ООД Габрово ще има дежурен екип, който ще отстранява аварии. Вашите сигнали ще се приемат на телефон 066 816 130.

ВиК ООД ГАБРОВО ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

Съобщение за работата на касите на ВиК

Поради профилактика на сървъра, днес, 23.12.2022 г., касите на ВиК на бул."Трети март" №6 и на ул. "Райчо Каролев" №1 в Габрово, на ул. „Никола Петков” № 6 в Севлиево, на ул. "Украйна" №49 в Трявна и на ул. "Столетов" №13 в Дряново ще работят до 14 часа. След този час няма да могат да се извършват плащания на консумирана вода и на касите на Български пощи.

Плащания на задължения към ВиК ще могат да се извършват на касите на Изипей и по банков път.

Търсим водопроводчик

„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи за район Габрово водопроводчик със средно техническо образование.

Документи – автобиография и копие от диплома за завършено образование – се подават в отдел „Човешки ресурси” на дружеството. Справки на тел. 066/ 816 105.