АВАРИИ И РЕМОНТИ

Село Горна Росица без вода в сряда - 28.02.2024

За подмяна на тротоарен кран, от 9:00 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на село Горна Росица.

Без вода в сряда - 28.02.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Неофит Рилски" и село Здравковец.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване. 

Без вода във вторник - 27.02.2024 - район Габрово - обновена ва 11:30 ч.

За отстраняване на авария се налага да бъде спряно водоподаването на района от Конската чеша до Северна индустриална зона, зоната на бившата Консервна фабрика, ниската част на кв. Бойката и кв. Тончевци. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонта.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат част от абонатите ни в сградата на бившия цех 1 на "Финтекс" и село Армени.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Без вода в понеделник село Керека

За отстраняване на авария от 9:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на село Керека.

Без вода в понеденик - 26.02.2024 - район Габрово

Във връзка с реконструкция на ВВМ от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на района от Конската чеша до Северна индустриална зона, зоната на бившата Консервна фабрика, ниската част на кв. Бойката и кв. Тончевци.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Пройновска", ул. "Роза" и село Орловци.

Без вода в петък - 23.02.2024 - район Габрово - обновена

За отстраняване на авария този следобед ще бъде спряно водоподаването на село Борики.

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане част от бул. "Столетов" - от моста до фирма Цератицит.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Без вода в четвъртък - 22.02.2024 - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт, без вода от 13:00 до 17:00 ч. ще остане м. Севлиевски лозя.

Без вода в четвъртък - 22.02.2024 - район Габрово - обновена

За отстраняване на авария от 11:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на село Поповци.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат бул. "Столетов" и село Донино.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Без вода в сряда - 21.02.2024 г. - район Севлиево

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка” – етап 2 се налага временно преустановяване на водоподаването на севлиевските села Търхово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Добромирка и на дряновското село Янтра от 8:00 ч. на 21.02.2024 г. до 17:00 ч. на 22.02.2024 г.

При възможност, водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

За присъединяване на нови абонати без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане м. Севлиевски лозя - район Любовната чешма.

Без вода в сряда - 21.02.2024 г. - район Габрово

За извършване на основни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Армени и Гъбене.

Бул. "Столетов" ще е с нарушено водоподаване.