АВАРИИ И РЕМОНТИ

Без вода в четвъртък - 22.02.2024 - район Габрово - обновена

За отстраняване на авария от 11:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на село Поповци.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат бул. "Столетов" и село Донино.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Без вода в сряда - 21.02.2024 г. - район Севлиево

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка” – етап 2 се налага временно преустановяване на водоподаването на севлиевските села Търхово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Добромирка и на дряновското село Янтра от 8:00 ч. на 21.02.2024 г. до 17:00 ч. на 22.02.2024 г.

При възможност, водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

За присъединяване на нови абонати без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане м. Севлиевски лозя - район Любовната чешма.

Без вода в сряда - 21.02.2024 г. - район Габрово

За извършване на основни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Армени и Гъбене.

Бул. "Столетов" ще е с нарушено водоподаване.

Без вода във вторник - 20.02.2024 - район Габрово

За извършване на  аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Стефан Караджа" и село Армени.

Няколко севлиевски села и дряновското Янтра без вода в сряда и четвъртък

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка” – етап 2 се налага временно преустановяване на водоподаването на севлиевските села Търхово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Добромирка и на дряновското село Янтра от 8:00 ч. на 21.02.2024 г. до 17:00 ч. на 22.02.2024 г.

При възможност, водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Без вода в понеделник - 19.02.2024 - район Габрово

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Лесичарка.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.

Без вода в петък - 16.02.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Венец" - входове 2-10 и село Златевци.

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване.

Без вода в четвъртък - 15.02.2024 - район Габрово

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане ул. "Венец".

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт. 

Без вода в сряда - 14.02.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Илевска" и бул. "Хемус".

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване.

Без вода във вторник - 13.02.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Бачо Киро" и "Гимназиална".

Село Гъбене ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт на водопровода.