АВАРИИ И РЕМОНТИ

Без вода във вторник - 16.07.2024 - район Севлиево

За отстраняване на авария на магистрален водопровод "Видима", днес  ще бъде спряно водоподаването на всички населени места, присъединени към водопровода: квартали на гр. Априлци, селата Кръвеник, Горна Росица, Шумата, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците и кв. Балабанца в гр. Севлиево. Водоподаването ще бъде възстановено до вечерта след отстраняване на аварията и напълване на системата.

Без вода във вторник - 16.07.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул."Ясен", кв. Шенини и селата Здравковец и Трапесковци.

Без вода в понеделник - 15.07.2024 - район Севлиево

Поради авария на Източен довеждаш водопровод с нарушено водоподаване до 20 ч. ще останат селата Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и дряновското Янтра.

За извършване на ремонтни дейности град Севлиево ще е с нарушено водоподаване от 9:00 до 17:00 ч.

За отстраняване на авария без вода до 12 часа ще останат улиците "Еделвайс", "Илю войвода" и "Втори юли".

Поради авария, високата зона на село Агатово ще е без водоподаване до 13 часа във вторник.

Без вода в понеделник - 15.07.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Ябълка и селата Камещица и Велковци.

Продължават основните ремонти на ул. "Рила" и село Гледаци.

Без вода в понеделник - 15.07.2024 - район Дряново

За отстраняване на авария на довеждащ водопровод, до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на селата Соколово, Катранджии, Туркинча, Гвоздейка, Керека и Буковец.

Поради авария до 20 ч. ще е спряно водоподаването по Източен довеждащ водопровод. Като крайна точка на системата, село Янтра е възможно да бъде с нарушено водоподаване.

Без вода в петък - 12.07.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Дебел дял, Врабците, Донино, Ангелово, Балиновци и Раховци.

Село Гледаци и улиците "Рила", "Елин Пелин", " Прага" и "Родопи" ще са с нарушено водоподаване, във връзка с основни ремонти.

 

Без вода в четвъртък - 11.07.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Лисец, село Яворец и село Врабците.

Село Гледаци ще е без водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Улиците "Рила", "Елин Пелин" и "Родопи" ще са с нарушено водоподаване.

Без вода в четвъртък - 11.07.2024 - район Севлиево

За извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево“, изпълняван от „Еко традекс груп“ АД, ще бъде спряно водоподаването от 08:00 до 17:00 ч. на улиците "Искър", "Денчо Деев", "Ален мак", "Дунав" и на части от ул. "П.Р. Славейков" и ул. "Хаджи Ангел".

Без вода в сряда - 10.07.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв. Лисец и село Врабците.

Ул. "Рила" и село Гледаци ще са с нарушено водоподаване.

Без вода във вторник - 09.07.2024 - район Габрово - обновена

За изграждане на водопроводна връзка от 15:00 до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул. "Ивайло" и ул. "Преслав", включително на Социалния център и на Медицински център "Апогей".

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Ген. Гурко" и ул. "Зелена ливада".

Ул. "Рила" и село Гледаци ще са с нарушено водоподаване, във връзка с основните ремонти.