АВАРИИ И РЕМОНТИ

Без вода в четвъртък - 28.03.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Градище" и село Велковци.

Без вода в сряда - 27.03.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Панорамна", ул. "Градище", част от бул. "Столетов", част от бул. "Могильов" - от № 77 до № 89, село Орловци и село Велковци.

Без вода във вторник - 26.03.2024 - район Габрово

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат селата Жълтеш и Баланите.

Без вода във вторник - 26.03.2024 г. - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт без вода от 8:30 до 16:00 ч. ще остане Западен комплекс.

Без вода във вторник - 25.03.2024 - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт без вода от  10:30 до 17:00 ч. ще остане част от ул. "Стефан Пешев" - от ул. "Черни връх" до ул. "Васил Левски", заедно с всички улици северно.

Без вода в понеделник - 25.03.2024 - район Габрово

Ул. "Елин Пелин" ще е с нарушено водоподаване, във връзка с основния ремонт.

Без вода в петък - 22.03.2024 - район Габрово - обновена

Във връзка с основния ремонт се налага спиране на водоподаването на ул. "Елин Пелин". до 17 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Панорамна" и "Криволак", дясната част на кв. Недевци и село Музга.

Без вода в петък - 22.03.2024 - район Севлиево - обновена

За отстраняване на авария до 17 ч. ще остане Западен комплекс.

За присъединяване на нови абонати, ог 8:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на района на м. Бряста в Севлиевски лозя.

Без вода в четвъртък - 21.03.2024 - район Севлиево - обновена

За отстраняване на авария от 9:30 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на района между улиците "Никола Дабев" и "Васил Левски".

За извършване на ремонтни работи, от 10:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на кв. ДИПА на с. Батошево.

Без вода в четвъртък - 21.03.2024 - район Габрово

За отстраняване на авария без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Жълтеш.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Слънчев бряг", "Върба", "Урожай", "Звезда", кв. Чехлевци, кв. Славовци и село Стойковци.

Във връзка с профилактика на резервоара, от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на село Врабците.