Промяна на режима на водоподаване на Лесичарка - 09.01.2020

Промяна на режима на водоподаване на Лесичарка - 09.01.2020

Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците и по предложение на кметски наместник с. Лесичарка, ВиК - Габрово променя режима на водоподаване в селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци и махала Поповци, както следва:

Вода се подава вечер от 18:00 часа до 22:00 часа

Промяната влиза в сила от 10.01.2020 г.

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно  промяната в климатичните условия.