Режим на водоподаване на 4 габровски села - 19.09.

Поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците и предложение на кметски наместник с. Лесичарка, В и К ООД Габрово въвежда режим на водоподаване в селата Лесичарка, Поповци, Драгомани и Костенковци, както следва:

Вода се подава през 24 часа до изчерпване на резервоарите

Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно  промяната в климатичните условия.