Завършихме реконструкцията на водопровода в село Гъбене, от 18.03.2024 г. започва ремонтът на ВВМ на ул. „Елин Пелин” в Габрово

„ВиК” ООД – Габрово завърши реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Гъбене, община Габрово. Подменени са 350 м водопровод и сградни отклонения. Така, заедно с първия етап на ремонта преди две години, когато бяха подменени 450 м, е завършена цялата главна улица на селото от влизането от Габрово до разклона за селата Музга и Горна Росица.

Днес, 18.03.2024 г., екип на ВиК  започва реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Елин Пелин” в гр. Габрово. Предвижда се подмяна на около 500 м уличен водопровод и на водопроводни отклонения. По време на ремонтните работи ще се налага спиране на водоподаването. Затова молим абонатите си за повече търпение и толератност. Ремонтът ще подобри качеството на водоснабдяването и ще сведе до минимум авариите и загубите на вода в района.