1 250 000 лева ще инвестира в публични активи „ВиК” ООД - Габрово през 2024 г.

„ВиК” ООД – Габрово ще инвестира 1 250 000 лв. през 2024 г. в обновяването на ВиК мрежата в областта. Заложените инвестиции на територията на община Габрово са на обща стойност 498 000 лева, за община Севлиево се предвиждат 455 000 лева, за община Трявна – 174 000 лева, за община Дряново – 123 000 лева.

Сред по-големите инвестиции на територията на Община Габрово са реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа /ВВМ/ на улиците „Хан Аспарух”, „Хан Крум”, „Чавдар”, „Въстаническа”, „Христо Ботев”, „Елин Пелин”, „Родопи”, „Евтим Дабев” в гр. Габрово. Предвидено е изграждане на нова водопроводна мрежа на част от ул. „Никола Войновски” и реконструкция на водопровод между кв. Русевци и село Киевци. Ще бъдат ремонтирани ВВМ в селата Борики  и Гъбене и двата водоема на село Дебел дял. През тази година предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Панорамна” и изграждане на изцяло нова канализация на ул. „Евтим Дабев”. Предвидени са 28 000 лв. за подмяна и ремонти на съоръжения на ПСОВ – Габрово.

В община Севлиево в публична общинска и държавна собственост ще се инвестират над 455 000 лева. Предстои да бъде подменена част от водопроводната мрежа в ж.к. „Димитър Благоев” и в ж.к. „Атанас Москов”. Реконструкция се предвижда и за част от ул. „Стара планина”, ще бъде изграден водопроводен клон в м. Севлиевски лозя. Инвестиции за подмяна на водопроводни тръби са предвидени и за няколко севлиевските села - Добромирка, Шумата, Крушево, Младен, Млечево, мах. Добревци на село Стоките и мах. Кастел на село Батошево. Предстои реконструкция на канализационната мрежа на ул. „Георги Николов”, на част от ул. „Митко Палаузов”, както и изграждане на канализационен клон по ул. „Хан Аспарух” и връзка с ул. „П.Р.Славейков”. 27 000 лв. ще бъдат вложени в ПСОВ „Севлиево. Инвестициите в публична държавна собственост са в размер на 50 000 лв.

Инвестициите, които ВиК - Габрово ще направи на територията на община Трявна, са на обща стойност 174 000 лева. Предвидени са реконструкции на водопроводи на улиците „Бенковска”, „Захари Петров”, „Цаньо Шишков”, „Стоянков дол” и „Васил Априлов” в гр. Трявна и „Бузлуджа” в гр. Плачковци. Предвидено е саниране на напорен водоем в село Кашенци. Ще бъде реконструирана и канализационната мрежа на ул. „Бръшлянска” в гр. Трявна. 42 000 лв. са заделени за ремонти и подобрения в ПСОВ „Трявна”.

В община Дряново ще бъдат инвестирани 123 000 лева. Предвидени са реконструкции на вътрешната водопроводна мрежа на улиците „Михаил Бойчинов”, „Михаил Иванов” и „Досю Стойнов” в гр. Дряново. Улици от селата Царева ливада, Катранджии, Гостилица и Ганчовец също са включени в инвестиционната програма на ВиК - Габрово за тази година. Предстоят реконструкции на канализационните мрежи на ул. „Христо Ботев” и ул. „Ген. Цончев” в гр. Дряново.

В инвестиционната програма са предвидени средства за подмяна на приходни водомери, на помпи в помпени станции, за изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, за зониране на водопроводна мрежа, за диспечеризация и за изготвяне на проектни документации.

При възникнала необходимост, са възможни промени на обекти в инвестиционната програма.