Промяна на режима на водоподаване на габровски села

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на група села, със заповед на кмета на Община Габрово №1764/19.08.2020 г. се утвърждава режимно водоснабдяване за следните села по нов график, както следва:

  • Прахали, Поповци, Гледаци, Чавеи, Мрахори - вода се подава  в 18:00 ч. на четно число от месеца до изчерпване на резервоарите;
  • Златевци и Милковци - вода се подава на четно число от месеца от 19:30 до 08:00 ч. 
  • Лоза и Петровци - вода се подава от 18:00 до 20:30 ч. и от 06:30 до 08:30 ч.
  • Армени - вода се подава от 18:30 ч. до 08:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта можете да видите тук: