Нарушено водоподаване на населените места, водоснабдени от ПСПВ Стоките

Във връзка с извършване на основен ремонт на магистрален водопровод "Видима" и писмо-заявка №812/26.07.2022г от Национална електрическа компания ЕАД  за  извършваща годишна профилактика на ВЕЦ „Видима”, ще бъде преустановено водоподаването от  р.Видима, при което

  • За периода от 08.08. до 10.08.2022 г с.Кръвеник и махалите около него ще бъдат без вода.
  • За периода от 05.08. до 10.08.2022г населените места, водоснабдени от етернитов водопровод с направление ПСПВ Стоките - Кална Кория и стоманен водопровод ПСПВ Стоките - гр.Севлиево ще бъдат с нарушено водоподаване.