АВАРИИ И РЕМОНТИ

Без вода в петък - 24.04.2020 - обновена в 11:30 ч.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Лисец, с.Трънито и с.Гледаци.

Във връзка с основния ремонт, без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Райко Даскалов", "Седянкова ливада", "Пролет", "Кокиче" и "Равнера".

За отстраняване на авария без вода от 13:00 до 17:00 ч. ще остане с.Врабците.

Без вода са няколко улици в Севлиево - 23.04.2020

Във връзка с отстраняване на авария, от 14:00 до 17:00 ч. се налага спиране на водоподаването на следните улици в гр.Севлиево: ул."Благой Янев", ул."Шипка", ул."Св.Тройца" и Северна зона.

Авария оставя временно без вода няколко улици в гр.Дряново - 23.04.2020

За отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 15:00 ч. на следните улици в гр. Дряново: ул."Стефан Стамболов", ул. "Ангел Кънчев", ул."Русчуклийчето", ул."Досю Стойнов" и западната част на ул."Шипка".

Без вода в четвъртък - 23.04.2020

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане  ул."Зелена ливада".

Без вода в сряда - 22.04.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Хан Крум", "Хан Аспарух", "Урожай", "Върба", кв.Чехлевци, кв.Славовци и селата Драгановци и Трънито.

След 13:00 ч. предстои измиване и дезинфекция на резервоара, захранващ село Армени. В последващите 12 часа водата не трябва да се използва за пиене и готвене.

Започна основен ремонт на водопровода на ул."Райко Даскалов". Улицата и прилежащите й в района ще са с нарушено водоподаване по време на ремонтните работи.

Без вода във вторник - 21.04.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат кв.Шенини и село Дебел дял.

Без вода в петък - 17.04.2020

За отстраняване на авария се налага спиране на водата на улиците: "Урожай" , "Никола Войновски" и кв.Чехлевци и кв.Славовци. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните работи.

Без вода във вторник - 14.04.2020

За извършване на авариен ремонт без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане ул."Малуша".

Без вода в понеделник - 13.04.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат част от ул."Индустриална" - района на бившия цех 1 на "Г.Генев",  и селата Жълтеш и Генчевци.

Село Киевци ще е с нарушено водоподаване заради основния ремонт на водопровода.

Без вода в петък - 10.04.2020

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Седянкова ливада", "Равнера", "Пролет", "Кокиче", "Райко Даскалов" и горната част на село Здравковец.

За присъединяване на нов водопровод, част от ул."Индустриална" - районът на бившия комбанинат "Г.Генев" - ще е с нарушено водоподаване.

От 9:30 до 17:00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на резероара и мрежата на село Лесичарка. Водата не трябва да се използва за пиене и готвене 24 часа след приключване на дезинфекцията.