Без вода в петък - 22.03.2024 - район Севлиево - обновена

За отстраняване на авария до 17 ч. ще остане Западен комплекс.

За присъединяване на нови абонати, ог 8:00 до 14:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на района на м. Бряста в Севлиевски лозя.