Без вода в четвъртък - 21.03.2024 - район Габрово

За отстраняване на авария без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане село Жълтеш.

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат улиците "Слънчев бряг", "Върба", "Урожай", "Звезда", кв. Чехлевци, кв. Славовци и село Стойковци.

Във връзка с профилактика на резервоара, от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на село Врабците.