Нарушено водоподаване на селата, захранвани по етернита

Поради авария на довеждащ водопровод "Видима", селата, които се захранват с вода от ПСПВ Стоките по етернитовия водопровод ще са с нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.