Дезинфекция на резервоарите на селата Шумели и Врабци

На 01.06.2022 г. от 9:00 до 17:00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на резервоара на село Шумели. Препоръчваме водата да не се използва за питейни нужди 48 часа след възстановяване на водоподаването.

На 02.06.2022 г. от 8:00 до 17:00 ч. ще се извърши почистване и дезинфекция на резервоара на село Врабци. Препоръчваме водата да не се използва за питейни нужди 48 часа след възстановяване на водоподаването.