Режимно водоподаване на селата Мичковци и Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Мичковци и Прахали при следния график, считано от 18.08.2021 г.:

  • с. Мичковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава на третия ден в 10:30 ч. до изчерпване на количеството в резервоарите;
  • с. Прахали – вода се подава всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Следващо подаване на вода за с. Мичковци - в четвъртък, 19.08.2021 г., 10:30 ч.