Режим на водоподаване в четири габровски села

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците, със заповед на кмета на община Габрово №2167/13.10.2020 г. се утвърждава  режим на водоподаване за следните села, както следва:

  • Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани – водата се пуска в 12:00 ч. на четно число от месеца;
  • Костенковци и Карали – водата се пуска в 12:00 ч. на нечетно число от месеца

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др за посочените села.

В случай на промяна на дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Заповедта на кмета можете да прочетете тук :