Няма режимно водоподаване за населените места в област Габрово

На територията на  Габровска област няма населени места на режимно водоподаване.