Режим на водоподаване на село Градище, община Севлиево

В резултат от продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточниците, се въвежда режимно водоснабдяване на село Градище, община Севлиево, както следва:

Селото се разделя на висока и ниска зона. Вода се подава в 16 часа през 24 часа, като зоните се редуват.

В случай на промяна в дебита на водоизточниците, режимът може да бъде променен.