Съобщение във връзка с реконструкцията на уличен водопровод в гр. Севлиeво на улица "Иван Филаретов Антонов"

Във връзка с реконсрукцията на уличния водопровод на улица "Иван Филаретов Антонов" в гр. Севлиево, се налага спиране на водоподаването от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 17.09.2021 г. на следните улици: ул. Александър Верешчагин; ул.Видима; ул. Иван Филаретов Антонов; ул. Равна гора; ул. Балванска битка; ул. Мара Гидик; ул. Славянска; ул. Росица; ул. Опълченска; ул. Марин Попов


Печат