Съобщение във връзка с реконструкцията на Източния водопроводен клон

Във връзка с полагането на новите тръби на Етап 1, участък 3 от ремонта на Източния водопровод в участъка след село Камещица, община Габрово, се налага спиране на водоподаването от 06:00 часа на 13.09.2021 г. до 17:00 ч. на 22.09.2021 г. на населените места, които получават вода от ПСПВ "Стоките" и не разполагат с алтернативно захранване:

  • с.Богатово, СО "Севлиевски лозя", с. Търхово, с. Ловнидол, с. Идилево от община Севлиево

Възстановяването на водоподаването ще стане след напълване на системата.