Без вода в сряда - 08.09.2021 - район Севлиево

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Реконструкция на улични водопроводи в централна част на гр. Севлиево" - по Обособена позиция № 3, се налага спиране на водоподаването на 08.09. и 09.09.2021 г. от 08:00 до 17 ч. на зоната, включваща улиците: "Иван Антонов", "Христо Ботев", "Мара Гидик", "Балванска битка", "Васил Сърбенов", "Братя Бъкстно", "Баучер", "Неофит Рилски", "Хаджи Ангел", "Митко Палаузов", "Хан Аспарух", "Ген. Скобелев" и "Георги Златев" в гр. Севлиево.

СМР се извършват от ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД.


Печат