Без вода в петък - 14.01.2022 г. - район Севлиево

За отстраняване на авария на вътрешната водопроводна мрежа до 15:00 ч. е спряно водоподаването на село Богатово.