Съобщение във връзка с ремонта на Източния водопровод - 26.11.2021 г.

Във връзка с полагането на новите тръби на Етап 1, участък 3 от ремонта на Източния водопровод, по искане на фирмата-изпълнител Еко Традекс Груп АД ще бъде спряно водоподаването за периода от 6:00 ч. на 27.11.2021 г. до 17:00 ч. на 29.11.2021 г. на населените места, които получават вода от ПСПВ "Стоките" и не разполагат с алтернативно захранване:

  • с. Богатово, СО "Севлиевски лозя", с. Търхово, с. Ловнидол, с. Идилево и с. Добромирка - община Севлиево
  • с. Драгановци - община Габрово

След приключване работата на строителите е необходимо технологично време за напълване на системата и възстановяване на водоснабдяването на посочените населени места.

Това е финалът на участък 3, като не се предвижда следващо прекъсване на водоподаването във връзка с тази реконструкция на водопровода.