РЕЖИМИ

Режимно водоподаване на селата Лесичарка, Костенковци, Драгомани, Карали и мах. Поповци

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово от 27.08.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци, Карали и махала Поповци по следния график:

Вода се подава в 10:00 ч. през ден до изчерпване на количествата, като се редуват двете групи села:

 •        Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани; 
 •        Костенковци и Карали

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

В събота, 28.08.2021 г. вода ще бъде подадена на селата Лесичарка, Драгомани и  мах. Поповци.

Режимно водоподаване на селата Златевци и Милковци

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Златевци и Милковци при следния график, считано от 19.08.2021 г.:

 • Вода се подава всеки ден от 17:30 до 08:30 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Режимно водоподаване на селата Мичковци и Прахали

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Мичковци и Прахали при следния график, считано от 18.08.2021 г.:

 • с. Мичковци - 2 дни водата е спряна. Вода се подава на третия ден в 10:30 ч. до изчерпване на количеството в резервоарите;
 • с. Прахали – вода се подава всеки ден от 08:00 до 20:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Следващо подаване на вода за с. Мичковци - в четвъртък, 19.08.2021 г., 10:30 ч.

 

Режимно водоподаване на с. Врабците, община Габрово

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и по предложение на "ВиК" ООД Габрово със заповед на кмета на Община Габрово №1951/06.08.2021 г.  се утвърждава режим на водоподаване на село Врабците по следния график:

 • Вода се подава от 17:00 ч. до 09:00 ч. сутринта през ден

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди

Водата ще бъде спряна в 09.00 ч. на 09.08. и ще бъде пусната в 17:00 ч. на 10.08.2021 г. 

Режимно водоподаване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и по предложение на "ВиК" ООД Габрово със заповед на кмета на Община Дряново се утвърждава режим на водоподаване на кв.Марча и с.Крънча по следния график:

 • Вода се подава от петък в 15:00 ч. до 9:00 ч. в понеделник

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди

Режимно водоподаване на с. Престой, община Трявна

Поради намаления дебит на водоизточниците и по предложение на "ВиК" ООД - Габрово, със заповед на кмета на Община Трявна, от 02.08.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на село Престой, община Трявна при следния график:

 • Вода се подава всеки вторник и петък от 16:00 до 19:00 ч.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване на територията на Община Севлиево

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците и по предложение на „ВиК” ООД – Габрово, със заповед на кмета на Община Севлиево от 03.08.2021 г. се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, МПС, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на Община Севлиево.

Режимно водоподаване на селата Междени и Узуните

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово, от 30.07.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Междени и Узуните, при следния график:

 • Два дни водата е спряна. Вода се подава в 8:30 ч. на третия ден до изчерпване на количеството в резервоарите.

Следващото пускане на вода ще е в 8:30 ч. в сряда, 04.08.2021 г.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване и поливане на територията на Община Трявна - 30.07.2021 г.

Във връзка с намаляване дебита на водоизточниците в община Трявна и по предложение на началник район Трявна на "ВиК" ООД - Габрово, със заповед № 502/29.07.2021 г. на кмета на Община  Трявна се ЗАБРАНЯВА ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график. При неспазване на установената забрана, лицата носят административно - наказателна отговорност по Закона за водите.

Режимно водоподаване на селата Лоза, Петровци, Армените и горния край на с.Кози рог

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед №1843 / 28.07.2021 г. на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лоза, Петровци, Армените и горния край на село Кози рог по следния график:

 • с. Лоза и с. Петровци – вода се подава от 17:30 до 8:30 часа на другата сутрин, считано от 28.07.2021 г. ;
 • с. Армените - вода се подава от 17:00 до 8:00 часа на другата сутрин, считано от 29.07.2021 г.;
 • горния край на с. Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота от 9:00 ч. до изчерпване количеството в резервоарите, считано от 29.07.2021 г.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.