Режимно водоподаване на селата Мичковци и Прахали

РЕЖИМИ

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Мичковци и Прахали при следния график, считано от 18.08.2021 г.:

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

Следващо подаване на вода за с. Мичковци - в четвъртък, 19.08.2021 г., 10:30 ч.

 

Печат