Режимно водоподаване на с. Врабците, община Габрово

РЕЖИМИ

Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците и по предложение на "ВиК" ООД Габрово със заповед на кмета на Община Габрово №1951/06.08.2021 г.  се утвърждава режим на водоподаване на село Врабците по следния график:

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС, пълнене на басейни и др. различни от питейно-битови нужди

Водата ще бъде спряна в 09.00 ч. на 09.08. и ще бъде пусната в 17:00 ч. на 10.08.2021 г. 

Печат