Режимно водоподаване на с. Престой, община Трявна

Поради намаления дебит на водоизточниците и по предложение на "ВиК" ООД - Габрово, със заповед на кмета на Община Трявна, от 02.08.2021 г. е утвърдено режимно водоснабдяване на село Престой, община Трявна при следния график:

  • Вода се подава всеки вторник и петък от 16:00 до 19:00 ч.

Печат