Режимно водоподаване на селата Лоза, Петровци, Армените и горния край на с.Кози рог

Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед №1843 / 28.07.2021 г. на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лоза, Петровци, Армените и горния край на село Кози рог по следния график:

  • с. Лоза и с. Петровци – вода се подава от 17:30 до 8:30 часа на другата сутрин, считано от 28.07.2021 г. ;
  • с. Армените - вода се подава от 17:00 до 8:00 часа на другата сутрин, считано от 29.07.2021 г.;
  • горния край на с. Кози рог - вода се подава в дните сряда и събота от 9:00 ч. до изчерпване количеството в резервоарите, считано от 29.07.2021 г.

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.


Печат