Твърдост на водата в Габрово

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА В ГАБРОВО КЪМ 20.11.2019 г.

 

 

Захранване от

Обща твърдост

мг екв/л

     Обща твърдост

     Н(немски градуси)

1.

ПСПВ „Киселчова могила” - ХВ „Христо Смирненски”

3,0

8,4

2.

 ПСПВ„Малуша”

/кв. "Недевци", кв."Хаджи Цонев мост", кв."Дядо Дянко" - до Първа поликлиника/

 

5,3

 

13,2

3.

ПСПВ „Сапатовец”  

/кв.Нова махала, кв."Бичкиня" и кв."Болтата"/  

2,3

6,4