Без вода във вторник - 26.03.2024 г. - район Севлиево

За извършване на авариен ремонт без вода от 8:30 до 16:00 ч. ще остане Западен комплекс.