Без вода в сряда - 21.02.2024 г. - район Севлиево

Във връзка с изпълнение на обект „Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка” – етап 2 се налага временно преустановяване на водоподаването на севлиевските села Търхово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Добромирка и на дряновското село Янтра от 8:00 ч. на 21.02.2024 г. до 17:00 ч. на 22.02.2024 г.

При възможност, водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

За присъединяване на нови абонати без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще остане м. Севлиевски лозя - район Любовната чешма.