Без вода в понеделник - 18.09.2023 - район Севлиево

За извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 12:00 ч. ще остане кв. Балабанца в гр. Севлиево.

От 9:00 до 14:00 ч без вода ще остане част от м. Крушевски баир.