Замътване на водохващанията към водоем "Любово" - 29.07.2022

Поради замътване на водохващанията към водоем "Любово", водата, която тече днес по мрежата към кварталите Любово, Болтата, Бичкиня, е с влошено качество. ВиК Габрово предприе действия за прочистване на тръбите и възстановяване до края на деня на водоподаването в посочените квартали.