Без вода в петък - 29.07.2022 г. - район Севлиево

За извършване на авариен реонт от 8:30 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоопдаването на Западен комплекс в Севлиево.