Без вода във вторник - 26.07.2022 г. - район Севлиево

За отстраняване на авария Западен комплекс на гр. Севлиево ще остане без водоподаване от 13:00 до 17:00 ч.