Без вода в понеделник - 25.07.2022 - район Севлиево

Поради авария на довеждащ водопровод Видима без вода днес ще останат селата Ловни дол, Търхово, Идилево, Добромирка

Смущения във водоподаването ще има при селата Кормянско, Ряховците, П. Славейков.