Без вода в четвъртък - 30.06.2022 г. - район Севлиево

За отстраняване на авария пред стадиона в Севлиево, от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на част от ул. "Стефан Пешев" - от центъра до моста на р.Росица и на м.Севлиевски лозя.