Без вода в сряда - 22.06.2022 г. - район Севлиево

Във връзка с подмяна на водопровод на ул. "Никола Дабев", без вода от 10:00 до 16:30 ч. ще остане районът между улиците "Стефан Пешев", "Васил Левски", "Бедерица", "Йото Иванов" и "Никола Дабев".