Профил на купувача

Профилът на купувача на "ВиК" ООД-Габрово е изграден и функционира съгласно всички изисквания на Закона за обществените поръчки. Документацията по поръчките, започнати преди 01.10.2014 година, може да видите в Профил на купувача-АРХИВ.

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки на "ВиК" ООД Габрово

Вътрешни правила по чл. 22 г от ЗОП за поддържане на профила на купувача

 

КЪМ РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА "ВИК" ООД-ГАБРОВО

Профил на купувача-АРХИВ