Контакти
Сграда ВиК Габрово
Язовир Христо Смирненски


Адрес: 5300 Габрово, бул. "Трети март" № 6
Email - office@vik-gabrovo.com

Управител 066/ 800 500
Офис сътрудник 800 500; 816 101
Главен инженер 816 114
Р-л Финансово-стопански отдел 816 112
Главен счетоводител 816 111
Р-л отдел "Човешки ресурси" 816 105
Диспечери 816 130
Инф.център 816 113
Инф. център Инкасо 816 117
Началник Производствено-технически отдел 816 128
Началник Инкасо 816 103
Инкасатори /от 8 до 10 ч./ 816 127
Началник Автотранспорт 816 109
Началник Лабораторен изпитателен комплекс 816 132
Началник Район Габрово 816 108
Началник Район Трявна 0677 6 25 47
Началник Район Дряново 0676 7 33 70
   
Яз. "Христо Смирненски"  
Началник 801 187
ПСПВ – началник 801 159
ПСОВ – началник 801 158